Doğal hammaddeler kullanarak belirli bir amaca yönelik ürün piyasaya sürmeyi planlayan üreticilerimize formül transferi hizmeti vermekteyiz. Planladıkları ürünü daha kısa sürede ve etkisi tecrübe edilmiş bir formül ile piyasaya sürmek isteyen üretici firmaların tercih ettiği bu hizmet ile; pazara sunulacak ürüne ait prosedürel hazırlıklar, deneme üretimlerine hammadde sağlanması gibi tüm süreçlere destek vermekteyiz.