- Geliştirilmek istenen ürünün kullanım alanı ve kullanım amacına yönelik hammadde alternatiflerinin belirlenmesi. - Belirlenen hammadde alternatifleri ile ilgili teknik dokümantasyon ve bilgi derlenmesi - Üretim, ithalat izinleri ve ruhsatlandırma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli planlamanın yapılması - Pilot çalışma amacıyla gerekli hammadde numunelerinin tedarik edilmesi